SP8YWX

Home page
Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz

Urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku w diecezji przemyskiej. Pochodził z wieloletniej rodziny mieszczańskiej. W okresie gimnazjum przeżył krótkotrwały, ale głęboki kryzys wiary. Po ukończeniu szkoły średniej w 1863 r. wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu i w 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy

na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu. Wypowiedział ostrą walkę wadom narodowym Polaków.

Rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu młodzieży

i podniesieniu moralnym całego społeczeństwa. Posłuszny głosowi Bożemu w 1885 r. udał się do Włoch, gdzie spotkał św. Jana Bosko. Zachwycony jego duchowością wstąpił do zgromadzenia salezjanów. Po 7 latach pobytu w Turynie wrócił w 1892 r. do Polski i objął parafię w Miejscu Piastowym koło Krosna n/Wisłokiem na Podkarpaciu.

Tu obok pracy duszpasterskiej prowadził szeroką działalność wychowawczą w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych. Dla prowadzenia tego dzieła powołał nowe Rodziny Zakonne pod patronatem św. Michała Archanioła, których charyzmat streszcza się w dwóch zasadach: „Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i praca”.

Ks. Bronisław Markiewicz zmarł 29 stycznia 1912 r. Dopiero po jego śmierci założone Zgromadzenia otrzymały aprobatę kościelną: 29 września 1921 r. – gałąź męską i 21 sierpnia 1928 r. – gałąź żeńska. Od 16 stycznia 1958 r. trwał jego proces beatyfikacyjny, zakończony beatyfikacją 19 czerwca 2005 r. Warszawie przez delegata Ojca Świętego Benedykta XVI, Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

Liturgiczne wspomnienie błogosławionego Bronisława, kapłana przypada w dniu 30 stycznia.

 

 

Więcej informacji na stronach:

www. michalici.pl

www. michalitki.pl